Märta

CIB NORDUCH DK V-11 NO V-11 NORD VV-16 SE VV-16


Mandalay's Marshmallow


Female born: 2008 09 17


S. Multi Ch Louis Von Den Brunnengärten


d. Multi Ch Tångatorpets Polly


Mandalay's Marshmallow

Louis Von Den Brunnengärten

Tångatorpets Polly

Big-Boss-Sheela v d'n Oppasser

Scedir Xantia

Sammarlee Evalill Erik'son

Mistlight's Wera In Silversocks

Bolero Von Den Brunnengärten

Foeke-Sheela V'D Oppasser

Falkendal's King Of Diamonds

Scedir Topsecret

Evalill Erik The Great

Sammarlee Ceecii Lee Mclean

Mistlight's Ideal In Silversocks

Mistlight's Jasmine In Silversocks